Giới thiệu công ty

Tên Công ty:

Tên: Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang

Địa chỉ: 536 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269.3831133   Fax: 0269.3831390  email: myruco@vnn.vn

 

XEm chi tiết tại đây

Quyết định

Nghị quyết

Thông báo giao dịch cổ phiếu