Cao su Mang Yang tổ chức Hội nghị già làng, thôn trưởng

CSVNO – Nhằm đánh giá kết quả hoạt động quy chế phối hợp năm 2022 giữa công ty, nông trường, tổ sản xuất với công an cấp huyện, xã và các bản làng có cao su đứng chân, từ ngày 14 – 17/3, Cao su Mang Yang đã tổ chức Hội nghị già làng, thôn trưởng ở 5 nông trường, Đội sản xuất trực thuộc.

Nội dung chính là tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc công ty với công an các xã có cao su đứng chân và đề ra kế hoạch phối hợp bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn trong năm 2023.

Tại Nông trường Bờ Ngoong, đơn vị đầu tiên tổ chức Hội nghị, 22 già làng thôn trưởng đã có mặt đầy đủ, tham gia phát biểu và góp nhiều ý kiến giá trị bổ sung cho kế hoạch, phương hướng và nhiệm vụ trong năm 2023.

Ông Hăt – Già làng, làng Phạm Klăh chia sẻ, “Hiện nay nhiều con cháu trong làng làm công nhân cho nông trường, nay nghỉ làm cao su đi làm việc khác nhiều lắm. Các cháu còn nhỏ, chưa nhận thức hết được hiệu quả và hậu quả của việc nghỉ làm công nhân. Vì thế, tôi mong muốn công ty, nông trường cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các cháu để các cháu nhận thức đúng đắn khi quyết định chọn lựa việc làm công nhân cao su lâu dài.”

Đại diện nông trường cũng thông báo đến các già làng, thôn trưởng kết quả hoạt động sản xuất của đơn vị trong năm qua. Theo đó, từ năm 2019 đến nay trên địa bàn của nông trường không còn tình trạng người dân vào lô trộm cắp mủ, đập phá vật tư, phá hoại tài sản.

Đồng thời, nông trường luôn ưu tiên tuyển dụng người đồng bào dân tộc thiểu số vào làm công nhân, cụ thể năm 2021 giải quyết việc làm cho 53 người, năm 2022 56 người và đầu năm 2023 đã đăng ký tuyển dụng 19 người góp phần cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn thiếu sót, tồn tại chưa giải quyết kịp thời. Đó là, công tác tuyên truyền giáo dục có lúc có nơi chưa kịp thời, cán bộ tổ chưa tham gia đầy đủ các cuộc họp với thôn làng, công tác gắn kết giữa các làng với một số tổ chưa thực sự đi vào chiều sâu nên việc lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân chưa kịp thời.

Công tác phối hợp giữa thanh tra bảo vệ, nông trường, lực lượng công an xã có lúc chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, nhất là trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Tuy nhiên, nhìn chung lãnh đạo các xã, già làng, thôn trưởng luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nông trường thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực giải quyết các vụ việc kịp thời.

Phướng hướng, nhiệm vụ trong năm tới Nông trường Bờ Ngoong đề ra mục tiêu ưu tiên tuyển dụng người đồng bào dân tộc thiểu số vào làm công nhân; kịp thời giúp đỡ những gia đình người dân khó khăn, hoạn nạn; khen thưởng cho các già làng, thôn trưởng, công an xã, có thành tích tốt trong công tác bảo vệ sản phẩm mủ cao su, đặc biệt là không có người dân trong làng đi trộm cắp mủ cao su, lấn chiếm đất của đơn vị.

Không để người dân lấn chiếm đất, mua bán và vận chuyển mủ cao su trái phép; không xả rác thải bừa bãi trên vườn cây, đặc biệt vỏ bao bì, chai lọ chứa thuốc bảo vệ thực vật… không chăn thả gia súc, gia cầm vào vườn cây cắn phá cao su non, không khèo củi cành cao su, không săn bắn, khai thác gỗ trái phép. Hạn chế đốt các nương rẫy tiếp giáp bờ lô cao su…

VĂN VĨNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.